Our aim is to develop great and important projects under the premise of the emerging and growing come-and-work-together of Western and Eastern Europe. Mūsų tikslas yra vystyti didelius ir svarbius projektus augančioje ir bendradarbiaujančioje Vakarų ir Rytų Europoje.
Lietuviðkai
In English
In Deutsch
prodomus, project, development, idea, energy, bioenergy, windpower, alternative, building, plot, property, real estate, trading system, visions, future, vilnius, lithuania, projektas, vystymas, idėja, energija, bioenergija, alternatyva, pastatas, sklypas, nuosavybė, vizija, ateitis, verslo sistema, vilnius, lietuva